Nieuwe actie: Stop de wildgroei

stop de wildgroei op het water vrienden van de noordermarkt

Lieve mensen,

De initiatiefnemers van de “Vrienden van de Noordermarkt” zijn opnieuw in actie gekomen. Wij verzetten ons tegen het plan van de Gemeente Amsterdam om het passagiersvervoer op de grachten te liberaliseren (net zoals gebeurde bij de taxi’s). Wij zijn bang dat dit plan, “Varen in Amsterdam“, een ramp voor de stad wordt. Het plan is geschreven vanuit een economische kokervisie: de economische exploitatie van de gracht is het enige uitgangspunt voor het beleid. Aspecten als leefbaarheid, balans wonen/werken/toerisme, milieu, veiligheid, overlast en handhaving en het feit dat het gaat om een beschermd cultureel historisch erfgoed, leggen geen enkel gewicht in de schaal.

Ondergetekenden zagen geen ruimte voor het opzetten van een massale actie. Het plan werd vlak voor de zomer gepresenteerd, en wordt 26 september behandeld in de Commissie, en op 2 october al in de Raad. Wat we wel hebben gedaan is uitvoerig overleg met betrokken raadsleden, we hebben een raadsadres ingediend waar nog op moet worden gereageerd, we geven zoveel mogelijk bekendheid aan dit onzalig plan en we hebben de Burgemeester verzocht voor ons te bemiddelen

De allerlaatste informatie

  1. In dit raadsadres worden de bezwaren tegen de nota “Varen in Amsterdam” door ons uitvoerig uiteengezet.
  2. In deze boze brief vindt u kunt u lezen dat Deelraad Centrum de plannen van de Gemeente afkeurt.
  3. Wij hebben de burgemeester verzocht om te bemiddelen tussen ons en de verantwoordelijke wethouder Carolien Gehrels en de raad. Lees hier de brief.

Overige informatie:

 

 

(Bron foto Flickr creative commons: Boris van Hoytema)

Vertel anderen over Vrienden van de Noordermarkt  of like onze Facebook pagina: Vertel over ons via je FacebookZegt het voort!   Klik hieronder:

Reacties zijn gesloten.