We hebben gewonnen!

We hebben gewonnen!

De steigerlocaties aan de Noordermarkt en het Amstelveld worden uit het ontwerpbestemmingsplan Water geschrapt, lieve mensen!

Op 31 mei waren de commissieleden bijeen in de Zuiderkerk om over het bestemmingsplan water te praten. Het komt maar zelden voor dat de fracties zo blij en eensgezind samen iets besluiten. De geplande steigers verdwijnen uit het bestemmingsplan. Ook het gedwongen verwijderen van woonboten is van de baan. Een groot succes dus voor de Vrienden van de Noordermarkt!
 

En nu iets anders

Op 26 juni komt de complete deelraad bijeen om deze amendementen in stemming te brengen. Gezien de grote eensgezindheid bij de partijen, verwachten wij geen nare dingen voor Noordermarkt en Amstelveld. Maar we blijven alert.

Door ons te focussen op de Noordermarkt en het Amstelveld, is de rest van het ontwerp-bestemmingsplan een beetje op de achtergrond geraakt. Jammer, want in het ontwerp-bestemingsplan krijgt het Dagelijks Bestuur van de Deelraad een vrijbrief om -buiten de Deelraad om- ongelimiteerd nieuwe steigerplekken aan te wijzen en/of te vergroten. Zie bijlage Zienswijze Noordermarkt.

Alle kades van alle grachten worden dus potentieel steigerlocaties. Er hoeft geen nieuw bestemmingsplan meer te komen. Het Dagelijks bestuur (lees: wethouder) hoeft alleen een bouwvergunning annex omgevingsvergunning aan te vragen. De deelraad met haar volksvertegenwoordigers staat in deze procedure buitenspel. En de burgers moeten van nu af aan alle bouwvergunningen in het stadsblad doorploegen om te kijken om ze niet toevallig net aan de beurt zijn voor een steiger voor de deur. Inspraak is er niet. Als je er überhaupt achterkomt, dan rest je slechts een eenzame en dure bezwaarprocedure. En mocht je toevallig ‘n  plezierbootje hebben liggen in de gracht, dan moet je niet raar opkijken als dat wordt verwijderd: voor een steiger moet minimaal 40 meter worden vrijgemaakt, met een uitloop naar 80meter.

Bij de meeste fracties begon nu net het besef door te dringen dat het tijd wordt om de macht van de rondvaartindustrie, met haar vervuilende boten en haar privatisering van de openbare ruimte, terug te dringen. (Zie bijlage persbericht.) Maar als het DB de door haar gewenste wijzigings- en aanwijzingsbevoegdheid verkrijgt, hebben de fracties niets meer in te brengen. De besluitvorming gaat buiten hun om. Dit is niet acceptabel. Wij roepen daarom de Deelraad op om deze vrijbrief voor het DB alsnog uit het Bestemmingsplan te schrappen.

U ziet, we blijven alert! We hopen ook in deze kwestie op uw aanhoudende steun: want dank zij “het grote getal” wordt er goed naar onze argumenten geluisterd. Maar wilt u toch liever uit ons bestand, klik dan onderaan de brief bij: geen update meer.

Even goede Vrienden!

Namens de Vrienden van de Noordermarkt, Anne Marie Borsboom
Ter info:Persbericht partijen GroenLinks,D66 en PvdA
en Artikel Streep door steiger Noordermarkt

 

Dank voor uw steun

Tot op heden is er 1825 euro genereus gestort HARTELIJKE DANK DAAR VOOR ! Toch is er nog een tekort om de gemaakte kosten aan website, telefoon en drukwerk te dekken.

Dus mensen die nog iets (1,- tot 5,- euro) kunnen missen graag. Onze rekening: ING 709665 t.n.v Vereniging Notre Dame, inz. Actie Vrienden v/d Noordermarkt

Dit bericht is geplaatst in Inhoud. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.