Auteur Archief: Webmaster

Spannende vergadering

Het was een spannende vergadering, donderdagavond 26 september. De leden van de commissie EZP/water vergaderden over het rapport “Varen in Amsterdam”. Na 20 insprekers, velen uit de rondvaart-branche, plus Diana Wind (uitstootvrij), Annemieke Beekwilder (bewoners Noordermarkt) en Mieke van Kasbergen (Vrienden van de Noordermarkt). De commissieleden hadden veel kritiek op het rapport, stelden vragen aan de wethouder Carolien Gehrels, en formuleerden zelf meerdere alternatieve voorstellen. Dit betekent dat de race nog niet is gelopen: het rapport “Varen in Amsterdam” gaat het in de volgende ronde nog moeilijk krijgen. Die volgende ronde is woensdag, als de volledige Raad in vergadering bijeenkomt. Dan zullen door de politieke partijen apart of gezamenlijk verschillende moties worden ingediend waarin voorwaarden en wijzigingen worden voorgesteld.
De raadsvergadering wordt gehouden op 2 october, in de raadszaal op het Stadhuis, van 13.00 uur tot
19.30 uur. Er zijn 30 agendapunten, waarvan de nota “Varen in Amsterdam” nr. 19 is.

Geplaatst in Nieuws, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Burgemeester van der Laan, help een handje

Lees hier onze brief aan de Amsterdamse burgemeester van der Laan.

Het plan “Varen in Amsterdam” wordt een ramp voor de stad en moet terug naar de tekentafel.

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Bezwaren tegen de nota “Varen in Amsterdam”

in dit raadsadres worden de bezwaren tegen de nota “Varen in Amsterdam” door ons uitvoerig uiteengezet.

Een signaal van een serieus gevaar voor de hele stad.

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Deelraad verzet zich tegen plannen Gemeente

In deze boze brief vindt u kunt u lezen dat Deelraad Centrum de plannen van de Gemeente afkeurt.

Wij zijn volkomen verrast door deze vergunning

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Diverse kranten artikelen over de ‘wildgroei op het water’

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten3

 

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten1-2

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten1-1

Geplaatst in Krant, Nieuws, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

We hebben gewonnen!

We hebben gewonnen!

De steigerlocaties aan de Noordermarkt en het Amstelveld worden uit het ontwerpbestemmingsplan Water geschrapt, lieve mensen!

Op 31 mei waren de commissieleden bijeen in de Zuiderkerk om over het bestemmingsplan water te praten. Het komt maar zelden voor dat de fracties zo blij en eensgezind samen iets besluiten. De geplande steigers verdwijnen uit het bestemmingsplan. Ook het gedwongen verwijderen van woonboten is van de baan. Een groot succes dus voor de Vrienden van de Noordermarkt!
 

En nu iets anders

Op 26 juni komt de complete deelraad bijeen om deze amendementen in stemming te brengen. Gezien de grote eensgezindheid bij de partijen, verwachten wij geen nare dingen voor Noordermarkt en Amstelveld. Maar we blijven alert.

Door ons te focussen op de Noordermarkt en het Amstelveld, is de rest van het ontwerp-bestemmingsplan een beetje op de achtergrond geraakt. Jammer, want in het ontwerp-bestemingsplan krijgt het Dagelijks Bestuur van de Deelraad een vrijbrief om -buiten de Deelraad om- ongelimiteerd nieuwe steigerplekken aan te wijzen en/of te vergroten. Zie bijlage Zienswijze Noordermarkt.

Alle kades van alle grachten worden dus potentieel steigerlocaties. Er hoeft geen nieuw bestemmingsplan meer te komen. Het Dagelijks bestuur (lees: wethouder) hoeft alleen een bouwvergunning annex omgevingsvergunning aan te vragen. De deelraad met haar volksvertegenwoordigers staat in deze procedure buitenspel. En de burgers moeten van nu af aan alle bouwvergunningen in het stadsblad doorploegen om te kijken om ze niet toevallig net aan de beurt zijn voor een steiger voor de deur. Inspraak is er niet. Als je er überhaupt achterkomt, dan rest je slechts een eenzame en dure bezwaarprocedure. En mocht je toevallig ‘n  plezierbootje hebben liggen in de gracht, dan moet je niet raar opkijken als dat wordt verwijderd: voor een steiger moet minimaal 40 meter worden vrijgemaakt, met een uitloop naar 80meter.

Bij de meeste fracties begon nu net het besef door te dringen dat het tijd wordt om de macht van de rondvaartindustrie, met haar vervuilende boten en haar privatisering van de openbare ruimte, terug te dringen. (Zie bijlage persbericht.) Maar als het DB de door haar gewenste wijzigings- en aanwijzingsbevoegdheid verkrijgt, hebben de fracties niets meer in te brengen. De besluitvorming gaat buiten hun om. Dit is niet acceptabel. Wij roepen daarom de Deelraad op om deze vrijbrief voor het DB alsnog uit het Bestemmingsplan te schrappen.

U ziet, we blijven alert! We hopen ook in deze kwestie op uw aanhoudende steun: want dank zij “het grote getal” wordt er goed naar onze argumenten geluisterd. Maar wilt u toch liever uit ons bestand, klik dan onderaan de brief bij: geen update meer.

Even goede Vrienden!

Namens de Vrienden van de Noordermarkt, Anne Marie Borsboom
Ter info:Persbericht partijen GroenLinks,D66 en PvdA
en Artikel Streep door steiger Noordermarkt

 

Dank voor uw steun

Tot op heden is er 1825 euro genereus gestort HARTELIJKE DANK DAAR VOOR ! Toch is er nog een tekort om de gemaakte kosten aan website, telefoon en drukwerk te dekken.

Dus mensen die nog iets (1,- tot 5,- euro) kunnen missen graag. Onze rekening: ING 709665 t.n.v Vereniging Notre Dame, inz. Actie Vrienden v/d Noordermarkt

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Afwijking zienswijze Noordermarkt

In dit artikel leest u de ruimte die het dagelijkse bestuur binnen het plan  krijgt om af te wijken van het plan.

 

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Steiger Noordermarkt moet uit ontwerp-plan Water – Partijstandpunten op een rij

Het Waterplan dateert van 15 jaar geleden. Het werd bedacht in een D66-werkgroep met vier leden, waaronder  Guido Frankfurther en Walther Schoonenberg (voorzitter) . Beiden zijn nog steeds de grootste pleitbezorgers van het plan, Schoonenberg voert zijn lobby inmiddels vanuit de VVAB. Het zal voor D66 niet makkelijk zijn om (delen van) het plan alsnog te laten vallen.

Toch is dat wat er moet gebeuren. De steiger aan de Noordermarkt moet uit het ontwerp-bestemmingsplan Water verdwijnen.

Groen Links zit in de coalitie met D66 en steunt het waterplan. Maar bij Groen Links is inmiddels wel sprake van voortschrijdend inzicht. Voor Groen Links telt het zwaar dat de drukte op de gracht per saldo vervuilend is. (lees: brief aan Groen Links)

De derde coalitiepartij is PvdA. Hoewel coalities gewoonlijk dezelfde kant op proberen te denken,  begint zich binnen de PvdA steun te groeien voor een amendement waarbij de Noordermarkt uit het bestemmingsplan verdwijnt.

Bij de Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, te weten VVD, SP, en Vera Alexandrova, overheerst het idee dat de steiger op de Noordermarkt uit het waterplan zou moeten verdwijnen.

De uitspraken hierboven zijn generaliserend, in elke partij wordt door de deelraadsleden genuanceerder gedacht dan hierboven kan worden weergegeven.

Als u een politieke partij of een deelraadslid wilt laten weten wat uw mening is, kijk dan op de site van Deelraad Centrum Amsterdam voor de namen en adressen.

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Twaalf bezwaren tegen de voorgenomen steiger aan de Noordermarkt

De bewoners rond de Noordermarkt, en ca. 6000 vrienden van de Noordermarkt verzoeken het Stadsdeel om de steiger aan de Noordermarkt uit het ontwerp bestemmingsplan Water te schrappen. Voor de aanvoer van reizigers zijn in de nabijheid van de Noordermarkt voldoende alternatieven voorhanden. Bij het Anne Frankhuis komen 4 steigers, in de Brouwersgracht bij de Herenmarkt ligt een steiger, en in de Keizersgracht, bij de Rode Hoed, op 150 meter lopen (!) ligt ook nog een vrijwel ongebruikte, mooie, grote houten steiger, waar het gemakkelijk op- en afstappen zal zijn.

Het mooiste alternatief ligt in de Singelgracht, tussen het Marnixbad en het Haarlemmerplein. Daar is genoeg ruimte, zowel op het water als aan de wal. Een of twee op- en afstapplaatsen in die gracht zouden een uitstekende uitvalsbasis zijn voor een bezoek aan de Staatsliedenbuurt, het Westerpark, en de Jordaan. De Noordermarkt is dan werkelijk van alle kanten voor toeristen goed te bereiken, maar zal toch haar eigen karakter kunnen behouden.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bezwaren: Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Nieuw bewoners manifest tegen de plannen

Naast de eerder hier al beschreven Zienswijze ontvingen we een afschrift van een manifest van één van de bewoners gericht aan de deelraad Amsterdam Centrum dat zeer precies de toon treft van ons gevoel over de plannen met de aanlegsteiger bij de Noordermarkt.

 

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen