Auteur Archief: Webmaster

GGD waarschuwt voor meer fijnstof bij de Noordermarkt

De GGD Amsterdam concludeert dat het eerder in opdracht van Stadsdeel Centrum opgestelde “geruststellende” rapport over de luchtkwaliteit niet serieus te nemen is.
In het rapport concludeerde bureau Tauw dat de komst van een grote op- en afstapplaats geen probleem zal opleveren voor de luchtkwaliteit bij de Noordermarkt.

Op verzoek van de Belangengroep Noordermarkt heeft em. prof. dr. L. Reinders het rapport van Tauw bestudeerd en vastgesteld dat “het rapport van Tauw rammelt en onvoldoende basis biedt voor een afgewogen oordeel”. Het stadsdeel heeft daarop op 16 februari 2012 advies gevraagd aan de GGD. De GGD maakt gehakt van het rapport Tauw. De GGD stelt dat manoeuvrerende rondvaartboten bij de Noordermarkt alleen acceptabel zouden zijn als die boten zero-emissie zijn, d.w.z. geheel uitstootvrij. Een tegenvaller voor het stadsdeel!

Zie hier het artikel hierover in de Telegraaf. Hierna volgt de gehele brief van de GGD, Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Netjes dankzij woonboten (Ingezonden brief)

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Groen Links zou zijn steun aan de steiger moeten heroverwegen. Een open brief.

Groen Links is samen met D66 voorvechter van het Bestemmingsplan Water in Amsterdam Centrum. Onderdeel van dit Bestemmingsplan is de realisatie in de Prinsengracht van een grote op- en afstapplaats voor rondvaartboten aan de Noordermarkt. De capaciteit van de steiger wordt in het bestemmingsplan geraamd op 7 boten per uur, en 1700 passagiers (toeristen) per dag. Tegen het plan voor deze steiger wordt actie gevoerd door een groep van 100 omwonenden, die zich gesteund weten door een groep van 6000 Vrienden van de Noordermarkt.

De redenen voor Groen Links om haar steun aan de locatie Noordermarkt te heroverwegen zijn nog dwingender dan in 2005: ons groene imago staat op het spel. Volgens rapporten van de GGD en van em. prof. dr L. Reijnders zal de komst van een steiger bij de Noordermarkt grote gezondheidsrisico’s voor de omwonenden met zich mee brengen. Het is moeilijk voor te stellen dat bestuurders en deelraadsleden van Groen Links hier hun ogen voor zouden sluiten.

Lees hieronder de persoonlijke brief van Mieke van Kasbergen aan Groen Links Lees verder

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Zienswijze

Het realiseren van de aanlegsteiger op de locatie Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt brengt het behoud van de huidige (buurt-)functie van de Noordermarkt in gevaar. Op 25 januari schreef mr. Els Unger namens de belangengroep Noordermarkt een reactie op het ontwerp bestemmingsplan water van de gemeente Amsterdam.

Deze zienswijze is geschreven om de gemeente te bewegen meer rekening te houden met de ondernemers en bewoners van de Noordermarkt.
Samenvattend is de zienswijze gericht tegen:

  • de functieaanduiding “specifieke vorn van water -op en afstapvoorziening” op het bestemmingsvlak in de Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt;
  • het aanmerken van de locatie Noordermarkt als bijzondere plek binnen de bestemming “Waarde-Landschap”  die is toegekend aan het vak Prinsengracht tussen de Prinsensluis en de Brouwersgracht;
  • het wegbestemmen van de twee historische schepen die nu op deze locatie liggen. (De ligplaatsen van deze woonschepen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan en dat zou wel moeten. De Belangengroep Noordennarkt is van oordeel dat hier een “woonschepenligplaats” zou moeten worden aangeduid.)

Hier kunt u de volledige brief of Zienswijze van mr. Els Unger bekijken: Lees verder

Geplaatst in Inhoud | Getagged | Een reactie plaatsen

Ontwerp bestemmingsplan Water van de gemeente

Vanaf 16 December ligt het ontwerp-bestemmingsplan Water ter visie bij het stadsdeel Centrum. In dit Plan wordt onder andere geregeld dat er bij de Noordermarkt een grote op- en afstapplaats komt voor de passagiersvaart (toeristen). Een ieder kan dan commentaar leveren. Gedurende de 6 weken dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie ligt kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het stadsdeel. De kennisgeving met de termijnen vind u hier

De vereniging Vrienden van de Noordermarkt heeft het stadsdeel inmiddels een petitie aangeboden, waarin namens alle vrienden wordt geprotesteerd tegen de plannen met de Noordermarkt. De vereniging zal ook in overleg treden met de leden van de deelraad en de fracties: uw deelname aan de Vrienden van de Noordermarkt is daarbij voor ons een ruggensteun! Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe beter er naar ons zal worden geluisterd. De politiek wil graag een draagvlak voor haar besluiten: een paar duizend tegenstanders maken het verschil!

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Water kenbaar maken aan de stadsdeelraad van het stadsdeel Centrum.

Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Water” adresseren aan:

Stadsdeelraad stadsdeel Centrum
Sector Bouwen en Wonen
Afdeling Ruimtelijk beleid
t.a.v. dhr. N. Karsijns
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

LET OP: Reacties per e-mail worden niet als zienswijzen in behandeling genomen.

Geplaatst in Inhoud | Getagged , , | Een reactie plaatsen

‘Stedenbouwkundige’ kletskoek zegt prof. dr. Vincent van Rossem

Lang geleden schreef Gerard Reve dat Amsterdam, waar hij was geboren en getogen, ‘een lugubere feesttent’ begon te worden. Die observatie mogen we inmiddels wel visionair noemen. Tegenwoordig wordt de stad door onze eigen overheid ‘in de markt gezet’ als een ‘bruisend centrum’. Daarbij schermt men voortdurend met het woord ‘cultuur’ maar alle bewoners van de binnenstad weten dat het in feite gaat om permanente en ernstige overlast.
Om het massatoerisme te bevorderen heeft het Stadsdeel Centrum nu bedacht dat bij de Noordermarkt gelegenheid moet komen voor het aanleggen van hoeraboten. Dat voornemen wordt slinks verpakt in een reeks van leugens. De tegenstanders van woonboten moeten blij zijn omdat er twee woonschepen zullen verdwijnen. De milieumensen worden bij de neus genomen omdat zo het vervoer over het water bevorderd kan worden. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Geen bewoner van de Lindengracht zal daar de boot nemen naar de Utrechtsestraat. Onze wijze politici vonden zelfs de Opstapper al te duur. En tot slot is er zogenaamd ook een belangrijk ‘stedenbouwkundig’ argument: de ruimtelijke relatie tussen de Noorderkerk en de Prinsengracht moet ‘hersteld’ worden. Maar die relatie heeft nooit bestaan. Men heeft het proefschrift van Jaap-Evert Abrahamse over de grachtengordel blijkbaar niet gelezen. De uitleg was een louter functioneel en zakelijk project. De architectuur van de kerk heeft geen enkele aantoonbare relatie met de gracht.
Vooral het woonbotenargument is perfide. Het afvoeren van twee woonschepen wordt opgedist als een heldendaad in de overigens toch al bedenkelijke strijd tegen Amsterdammers die op het water wonen. Het gaat om een signaal, een signaal dat welbeschouwd onacceptabel en principieel fout is. Bewoners van de Noordermarkt moeten wijken voor toeristen en provincialen in een bootje. Daarom zijn alle omwonenden boos. Zij zien veel liever goede buren die op het water wonen dan feestneuzen. De omgeving van de Noordermarkt is nu nog een prettige en rustige woonbuurt. Zelfs de horeca zit daar niet te wachten op de vermeende zegeningen van het toerisme.
Het Stadsdeel Centrum liegt en bedriegt. Bewoners van de binnenstad worden op een uiterst kwalijke manier tegen elkaar uitgespeeld. Het vermeende woonbotenprobleem is alleen een smoes om zelfs de uithoeken van de binnenstad goed bereikbaar te maken voor de feestende horde. De stad moet immers ‘bruisen’. Wie heeft die onzin toch bedacht? Zouden die mensen ooit boodschappen doen in de Tweede Goudsbloemdwarsstraat?

Prof. dr. V.T. van Rossem (1950) benoemd tot hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming is een belangrijke stap in een verdere verbinding tussen wetenschap en de Amsterdamse praktijk op het gebied van erfgoed.

Bron: Binnenstad 234, Juni 2009

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Het steigerplan (2009)

De deelraadsleden hebben een verleden met het waterplan: het plan is al 15 jaar oud en heeft onderweg verschillende veranderingen ondergaan. Een deel van de oude idealen is verloren gegaan. Het openbaar vervoer over het water voor bewoners is afgevallen, het goederenvervoer gebeurt met een hypermoderne boot die geen steigers nodig heeft, en de pleziervaart mag van de toekomstige steigers geen gebruik maken. Blijft over de rondvaart-rederijen. Zij zijn de enige rechtmatige gebruikers van de toekomstige steigers, zoals die op de Noordermarkt. Partijen die in het verleden zijn meegegaan met fases van het Waterplan, beginnen nu in te zien dat er van het oorspronkelijk idee weinig meer over is. Waar het nu op aankomt is politieke moed om de grote op- en afstapplaats aan de Noordermarkt uit het plan te schrappen.

Bekijk bijvoorbeeld de laatste versie van het zogenaamde Steigerplan van drie jaar geleden.

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen