Auteur Archief: Noordermarkt

Zeperd Centrum met luchtmeting (Telegraaf, 7/3/2012)

Steun voor comité Noordermarkt van GGD: Over de verkeerde luchtmeting van bureau Tauw
“Stadsdeel Centrum (Amsterdam) heeft een onderzoek naar luchtvervuiling door uitstoot van rondvaartboten bij de Noordermarkt verprutst”

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Blij met vrij zicht op nieuwe vaart (5/3/12)

Reactie van Frankfurther op de ingezonden brief over het artikel over de Eilandboulevard

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Knieval voor de rondvaartbranche (Parool, 3/3/2012)

Uit: Rubriek Het Laatste Woord

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Woonschepen wijken voor boulevard (Parool, 3/3/2012)

Stadsdeel Centrum wil van omgeving Nieuwe Vaart een fraaie buurt maken, met uitzicht op water
Krantenartikel uit het Parool, voorafgaand aan Het Laatste Woord

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Reactie van VVAB op de brief van Hans Paalman (1/3/12)

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

GGD vreest vuile lucht rondvaartboot (Krant, datum)

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Vrienden van de Noordermarkt bestrijden steigerplan – (Jordaan & Gouden Reaal, maart/april 2012)

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Noordermarkt is voor bewoners van de stad (Parool, 27/1/12)

Geplaatst in Krant | Een reactie plaatsen

Petitie tegen op- en afstapplaats bij de Noordermarkt, ondersteund door 4.600 vrienden

– De petitie:
hier te downloaden in pdf-formaat:
petitie

Een plan met verborgen gebreken
PETITIE, aangeboden aan het bestuur van stadsdeel Centrum
namens Vrienden van de Noordermarkt

Namens ruim 4.600 Vrienden van de Noordermarkt maken wij bezwaar tegen de komst van een grote op- en afstapplaats in de Prinsengracht bij de Noordermarkt en bij het Amstelveld. Ter onderbouwing het volgende.

Wij beseffen dat het toerisme een grote en noodzakelijke bron van inkomsten voor de gemeente vertegenwoordigt. Maar is het stadsdeel wel voorbereid op de aanzwellende stroom toeristen die wordt aangetrokken door de status van de Amsterdamse binnenstad als UNESCO Werelderfgoed? Beseft het stadsdeelbestuur wel dat onze toeristenbranche druk doende is om met name in de BRIC-landen toeristen te werven, en nog met toenemend succes ook? Zo staat Brazilië inmiddels in de top 5 van de ons bezoekende landen; ook uit Rusland, India en China zijn oneindige, onbeheersbare stromen mensen te verwachten. Beseft de gemeente wel wat daar de gevolgen van zullen zijn? Avignon, Brugge en Venetië zijn in de 10 jaar sinds de toewijzing van hun UNESCO-status de helft van hun bevolking kwijtgeraakt, omdat de bewoners op de vlucht zijn geslagen!

En wat doet het stadsdeel? Dat splitst zijn bevolking een 15 jaar oud steigerplan in de maag, dat de hele binnenstad tot speelterrein van de bezoekers maakt. Door de aanleg van een fijnmazig netwerk van zoveel mogelijk kleine steigers, en zeer zeker ook van een grote op- en afstapplaats bij de Noordermarkt en bij het Amstelveld.

De Noordermarkt is één van de allerlaatste ongeschonden pleinen van Amsterdam. Een cultuurgoed! Houden zo! Wie dat wil bekijken, kan daar prima naar toe komen wandelen, bijvoorbeeld vanaf de Keizersgracht, waar bij de Rode Hoed een prachtige steiger ligt, op nog geen 200 meter afstand van de Noordermarkt.

Maar wat doet het stadsdeel? Dat maakt 60 meter aan de kade van de Prinsengracht vrij, om ruimte te scheppen voor toeristenboten. De capaciteit? Volgens cijfers in het Ontwerp Bestemmingsplan 1.700 passagiers per dag! Van de allure van de Noordermarkt, de plaatselijke horeca, de buurtwinkels, de zaterdag- en maandagmarkt zal in dit geweld niets overblijven. Een dolksteek in het hart van de Jordaan.

In het bestemmingsplan behoudt het DB zichzelf bovendien het recht voor om de op- en afstapplaatsen te vergroten en uit te breiden met steiger en bebouwing, zonder daarvoor ingewikkelde procedures te hoeven doorlopen. Wat zit hier achter? Welke belangen worden met deze steigers gediend? In het Steigerplan staat dat het Amstelveld en de Noordermarkt zijn “aangewezen door marktpartijen”. Wie zijn die marktpartijen? Wij kunnen niet anders dan concluderen dat dit plan vooral de economische belangen van enkele reders dient, en het stadsdeel daarmee zijn eigen burgers aan de kant zet.

Tenslotte baart het ons grote zorg dat de deelraad op het punt staat om een beslissing te nemen op basis van ondeugdelijke informatie. De onderzoeksrapporten die in het bestemmingsplan worden gepresenteerd, zoals naar geluidsoverlast en de verkeersveiligheid op het water, zijn namelijk aantoonbaar zwak, en leiden tot onjuiste conclusies. Uiteraard is het algemeen belang hier niet mee gediend. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op http://www.vriendenvandenoordermarkt.nl onder “Zienswijze”.

Amsterdam, 25 januari 2012
Namens ruim 4.600 Vrienden van de Noordermarkt,

Anne Marie Borsboom
Maaike Meijer
Annemiek Schrijver
Fransje de Waard

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Noordermarkt wenst Rust, (Parool, 13/12/11)

Grachtenplan Nieuwe steiger zal leiden tot ‘tweede Rembrandplein’ – Over de actie Behoud de Noordermarkt:

Geplaatst in Krant, Nieuws | Een reactie plaatsen