Categorie archief: Nieuws

Berichten die kortgeleden zijn geplaatst.

Spannende vergadering

Het was een spannende vergadering, donderdagavond 26 september. De leden van de commissie EZP/water vergaderden over het rapport “Varen in Amsterdam”. Na 20 insprekers, velen uit de rondvaart-branche, plus Diana Wind (uitstootvrij), Annemieke Beekwilder (bewoners Noordermarkt) en Mieke van Kasbergen (Vrienden van de Noordermarkt). De commissieleden hadden veel kritiek op het rapport, stelden vragen aan de wethouder Carolien Gehrels, en formuleerden zelf meerdere alternatieve voorstellen. Dit betekent dat de race nog niet is gelopen: het rapport “Varen in Amsterdam” gaat het in de volgende ronde nog moeilijk krijgen. Die volgende ronde is woensdag, als de volledige Raad in vergadering bijeenkomt. Dan zullen door de politieke partijen apart of gezamenlijk verschillende moties worden ingediend waarin voorwaarden en wijzigingen worden voorgesteld.
De raadsvergadering wordt gehouden op 2 october, in de raadszaal op het Stadhuis, van 13.00 uur tot
19.30 uur. Er zijn 30 agendapunten, waarvan de nota “Varen in Amsterdam” nr. 19 is.

Geplaatst in Nieuws, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Diverse kranten artikelen over de ‘wildgroei op het water’

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten3

 

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten1-2

Klik op de foto voor een grotere versie.

kranten1-1

Geplaatst in Krant, Nieuws, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

De steiger aan de Noordermarkt definitief afgeblazen

Wat hebben we bereikt? De steiger aan de Noordermarkt is definitief afgeblazen (1), en ook het Amstelveld is gered. (2) Daarnaast zijn we er – in samenwerking met een aantal behulpzame raadsleden- in geslaagd om ook de kans op toekomstige uitbreiding van het steigernet in de andere grachten flink in te perken. (34 en 5)

Via de volgende link kunt u alle stukken van de deelraadvergadering van 26 juni 2012 nalezen:
Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Dieselmotor uitlaatgassen blijken kankerverwekkend

Diesel engine exhaust: carcinogenic to humans

Posted in In the News on June 14th, 2012.

A World Health Organisation agency has unanimously decided, based on the available evidence, that diesel fumes are linked to cancer.

After a week-long meeting of international experts, the International Agency for Research on Cancer (IARC), which is part of the World Health Organization (WHO),  classified diesel engine exhaust as carcinogenic to humans (Group 1), based on sufficient evidence that exposure is associated with an increased risk for lung cancer.

The findings of IARC were put forward this week in a monograph – a comprehensive and critical review and evaluation of the published scientific evidence on the carcinogenicity of human exposures (a summary of which will be published in Lancet Oncology later this week). This review includes data on cancer in humans, cancer bioassays, and the mechanisms of carcinogenesis. National health agencies can use this information as scientific support for their actions to prevent exposure to potential carcinogens.

The working group noted that railroad workers, truck drivers, and vehicle mechanics are workers with potential exposure to diesel exhaust.

Diesel exhaust was classified as probably carcinogenic to humans (Group 2A) in 1989, However an IARC advisory group has been pushing for re-evaluation science 1998.

In a media statement Dr Christopher Wild, Director, IARC, said that “while IARC’s remit is to establish the evidence-base for regulatory decisions at national and international level, today’s conclusion sends a strong signal that public health action is warranted. This emphasis is needed globally, including among the more vulnerable populations in developing countries where new technology and protective measures may otherwise take many years to be adopted.”

 

bron: http://www.sciencemediacentre.co.nz/2012/06/14/diesel-engine-exhaust-carcinogenic-to-humans/

Geplaatst in In de media, Inhoud, Krant, Nieuws, Online | Een reactie plaatsen

31 mei: protest in de Zuiderkerk!

Lieve mensen,

Wat een overweldigende actie was dat, afgelopen dinsdag op de Noordermarkt. “Weiger de steiger, de steiger komt er NIET!” …… en dat met muziek, lawaai, Vuvuzela’s, pannendeksels en trommels. Zeker 500 vrienden van de Noordermarkt zongen de deelraadsleden toe. Woedend, hartstochtelijk en ontroerend tegelijk. De deelraadsleden, wethouders, ambtenaren en genodigden op de boot waren diep onder de indruk. Wijzelf trouwens ook.

Hebben we er wat mee bereikt? Het antwoord is : Ja. De SP, PvdA en VVD stonden vanaf het begin al  achter onze actie tegen de steiger, waarvoor hulde. Dankzij de manifestatie zijn nu ook Groen Links en D66 in beweging gekomen. Maar we zijn er nog niet gerust op. Wij vechten door!

Daarom roepen wij jullie op om donderdag aanstaande, 31 mei om half zeven bij de Zuiderkerk te verschijnen, waar de raadsleden samenkomen om over het bestemmingsplan te discussiëren. Er gaan 400 mensen in die Kerk. Daar moeten we dus met zoveel mogelijk mensen naartoe! We hebben ook spreektijd gekregen, en er zullen een paar leuke mensen namens ons het woord voeren.

ZORG DUS DAT U ER BIJ BENT
 JUIST NU
DONDERDAG 31 MEI OM HALF ZEVEN
 IN DE ZUIDERKERK

namens de Vrienden van de Noordermarkt, Anne Marie Borsboom

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Op dinsdag 22 mei komen we in actie!

Beste Vrienden,

We zeiden het al in onze vorige nieuwsbrief: op 22 mei komen we in actie!

Op dinsdagavond 22 mei maken de Deelraadsleden een tochtje door de grachten om de toekomstige steigerlocaties te bezoeken. Tussen 19:30 en 20:00 uur varen ze langs de Noordermarkt. Daar willen wij hun boot opwachten met pers en publiek Prof. dr. Maaike Meijer houdt een mooie toespraak en er zal van alles te doen zijn. Ons doel is: aan de deelraadsleden laten zien dat ons verzet bestaat uit echte mensen, en niet alleen een handtekeningenlijst. Kom daarom die avond naar de Noordermarkt, en breng trommels mee! De kans bestaat dat de raadsleden NIET uit de boot stappen maar enkel langsvaren: dan kunnen ze ons misschien niet zo goed zien…. maar wel horen! Dus trommels, sirenes en toeters zullen een bijdrage moeten leveren aan onze zichtbaarheid! 
Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Steiger Noordermarkt moet uit ontwerp-plan Water – Partijstandpunten op een rij

Het Waterplan dateert van 15 jaar geleden. Het werd bedacht in een D66-werkgroep met vier leden, waaronder  Guido Frankfurther en Walther Schoonenberg (voorzitter) . Beiden zijn nog steeds de grootste pleitbezorgers van het plan, Schoonenberg voert zijn lobby inmiddels vanuit de VVAB. Het zal voor D66 niet makkelijk zijn om (delen van) het plan alsnog te laten vallen.

Toch is dat wat er moet gebeuren. De steiger aan de Noordermarkt moet uit het ontwerp-bestemmingsplan Water verdwijnen.

Groen Links zit in de coalitie met D66 en steunt het waterplan. Maar bij Groen Links is inmiddels wel sprake van voortschrijdend inzicht. Voor Groen Links telt het zwaar dat de drukte op de gracht per saldo vervuilend is. (lees: brief aan Groen Links)

De derde coalitiepartij is PvdA. Hoewel coalities gewoonlijk dezelfde kant op proberen te denken,  begint zich binnen de PvdA steun te groeien voor een amendement waarbij de Noordermarkt uit het bestemmingsplan verdwijnt.

Bij de Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie, te weten VVD, SP, en Vera Alexandrova, overheerst het idee dat de steiger op de Noordermarkt uit het waterplan zou moeten verdwijnen.

De uitspraken hierboven zijn generaliserend, in elke partij wordt door de deelraadsleden genuanceerder gedacht dan hierboven kan worden weergegeven.

Als u een politieke partij of een deelraadslid wilt laten weten wat uw mening is, kijk dan op de site van Deelraad Centrum Amsterdam voor de namen en adressen.

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

De beslissing wordt 31 mei genomen

Er zijn inmiddels twee belangrijke data bekend.

  1. 22 mei 2012 : rondvaart stadsdeelleden
  2. 31 mei 2012 : speciale commissie vergadering over het bestemmingsplan Water.

Wat zijn onze plannen?

  1. Op 22 mei maken de deelraadsleden een rondvaart door de grachten lang de toekomstige steigerlocaties. Dit zal eind van de middag/ begin van de avond plaatsvinden. Wij bereiden ons voor op een massale aktie ter plaatse van de Noordermarkt. De precieze vorm is nog niet bekend ( een stil protest is een van de opties), we zullen u via de site hierover op de hoogte houden.
  2. Op 31 mei komen de commissieleden van de Deelraad bijeen in de Zuiderkerk voor overleg. Hier worden de fractie-standpunten bepaald. Hier gebeurt het! En wij zullen erbij zijn, zowel op straat als de deelraadsleden arriveren, als in de zaal waar zij vergaderen. De precieze vorm van het protest is nog niet bekend, maar uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
  3. Tenslotte komt in juni (datum nog niet vastgesteld) de hele deelraad bij elkaar om over het bestemmingsplan Water en het amendement voor de Noordermarkt te stemmen. Het stemgedrag ligt dan al vast, maar het wordt vast een memorabele vergadering, waar wij met zoveel mogelijk mensen bij willen zijn. Informatie volgt per mail (als u zich als Vriend hebt opgegeven) of anders via de site.

Lees hier wat er tot nu toe al is bereikt

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Twaalf bezwaren tegen de voorgenomen steiger aan de Noordermarkt

De bewoners rond de Noordermarkt, en ca. 6000 vrienden van de Noordermarkt verzoeken het Stadsdeel om de steiger aan de Noordermarkt uit het ontwerp bestemmingsplan Water te schrappen. Voor de aanvoer van reizigers zijn in de nabijheid van de Noordermarkt voldoende alternatieven voorhanden. Bij het Anne Frankhuis komen 4 steigers, in de Brouwersgracht bij de Herenmarkt ligt een steiger, en in de Keizersgracht, bij de Rode Hoed, op 150 meter lopen (!) ligt ook nog een vrijwel ongebruikte, mooie, grote houten steiger, waar het gemakkelijk op- en afstappen zal zijn.

Het mooiste alternatief ligt in de Singelgracht, tussen het Marnixbad en het Haarlemmerplein. Daar is genoeg ruimte, zowel op het water als aan de wal. Een of twee op- en afstapplaatsen in die gracht zouden een uitstekende uitvalsbasis zijn voor een bezoek aan de Staatsliedenbuurt, het Westerpark, en de Jordaan. De Noordermarkt is dan werkelijk van alle kanten voor toeristen goed te bereiken, maar zal toch haar eigen karakter kunnen behouden.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste bezwaren: Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

GGD waarschuwt voor meer fijnstof bij de Noordermarkt

De GGD Amsterdam concludeert dat het eerder in opdracht van Stadsdeel Centrum opgestelde “geruststellende” rapport over de luchtkwaliteit niet serieus te nemen is.
In het rapport concludeerde bureau Tauw dat de komst van een grote op- en afstapplaats geen probleem zal opleveren voor de luchtkwaliteit bij de Noordermarkt.

Op verzoek van de Belangengroep Noordermarkt heeft em. prof. dr. L. Reinders het rapport van Tauw bestudeerd en vastgesteld dat “het rapport van Tauw rammelt en onvoldoende basis biedt voor een afgewogen oordeel”. Het stadsdeel heeft daarop op 16 februari 2012 advies gevraagd aan de GGD. De GGD maakt gehakt van het rapport Tauw. De GGD stelt dat manoeuvrerende rondvaartboten bij de Noordermarkt alleen acceptabel zouden zijn als die boten zero-emissie zijn, d.w.z. geheel uitstootvrij. Een tegenvaller voor het stadsdeel!

Zie hier het artikel hierover in de Telegraaf. Hierna volgt de gehele brief van de GGD, Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen