Tagarchief: Instanties

GGD waarschuwt voor meer fijnstof bij de Noordermarkt

De GGD Amsterdam concludeert dat het eerder in opdracht van Stadsdeel Centrum opgestelde “geruststellende” rapport over de luchtkwaliteit niet serieus te nemen is.
In het rapport concludeerde bureau Tauw dat de komst van een grote op- en afstapplaats geen probleem zal opleveren voor de luchtkwaliteit bij de Noordermarkt.

Op verzoek van de Belangengroep Noordermarkt heeft em. prof. dr. L. Reinders het rapport van Tauw bestudeerd en vastgesteld dat “het rapport van Tauw rammelt en onvoldoende basis biedt voor een afgewogen oordeel”. Het stadsdeel heeft daarop op 16 februari 2012 advies gevraagd aan de GGD. De GGD maakt gehakt van het rapport Tauw. De GGD stelt dat manoeuvrerende rondvaartboten bij de Noordermarkt alleen acceptabel zouden zijn als die boten zero-emissie zijn, d.w.z. geheel uitstootvrij. Een tegenvaller voor het stadsdeel!

Zie hier het artikel hierover in de Telegraaf. Hierna volgt de gehele brief van de GGD, Lees verder

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Getagged , , , , , | Een reactie plaatsen

Ontwerp bestemmingsplan Water van de gemeente

Vanaf 16 December ligt het ontwerp-bestemmingsplan Water ter visie bij het stadsdeel Centrum. In dit Plan wordt onder andere geregeld dat er bij de Noordermarkt een grote op- en afstapplaats komt voor de passagiersvaart (toeristen). Een ieder kan dan commentaar leveren. Gedurende de 6 weken dat het ontwerp-bestemmingsplan ter visie ligt kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het stadsdeel. De kennisgeving met de termijnen vind u hier

De vereniging Vrienden van de Noordermarkt heeft het stadsdeel inmiddels een petitie aangeboden, waarin namens alle vrienden wordt geprotesteerd tegen de plannen met de Noordermarkt. De vereniging zal ook in overleg treden met de leden van de deelraad en de fracties: uw deelname aan de Vrienden van de Noordermarkt is daarbij voor ons een ruggensteun! Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe beter er naar ons zal worden geluisterd. De politiek wil graag een draagvlak voor haar besluiten: een paar duizend tegenstanders maken het verschil!

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Water kenbaar maken aan de stadsdeelraad van het stadsdeel Centrum.

Schriftelijke zienswijzen onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Water” adresseren aan:

Stadsdeelraad stadsdeel Centrum
Sector Bouwen en Wonen
Afdeling Ruimtelijk beleid
t.a.v. dhr. N. Karsijns
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

LET OP: Reacties per e-mail worden niet als zienswijzen in behandeling genomen.

Geplaatst in Inhoud | Getagged , , | Een reactie plaatsen