Bezwaar maken (Nieuw, was Zienswijze)

Het realiseren van de aanlegsteiger op de locatie Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt brengt het behoud van de huidige (buurt-)functie van de Noordermarkt in gevaar. Lees hieronder twee voorbeeldbrieven met bezwaar tegen de plannen van stadsdeel Centrum (Amsterdam).

Op 25 januari schreef mr. Els Unger namens de belangengroep Noordermarkt een reactie op het ontwerp bestemmingsplan water van de gemeente Amsterdam. Deze zienswijze is geschreven om de gemeente te bewegen meer rekening te houden met de ondernemers en bewoners van de Noordermarkt. Samenvattend is de zienswijze gericht tegen:

  • de functieaanduiding “specifieke vorn van water -op en afstapvoorziening” op het bestemmingsvlak in de Prinsengracht ter hoogte van de Noordermarkt;
  • het aanmerken van de locatie Noordermarkt als bijzondere plek binnen de bestemming “Waarde-Landschap”  die is toegekend aan het vak Prinsengracht tussen de Prinsensluis en de Brouwersgracht;
  • het wegbestemmen van de twee historische schepen die nu op deze locatie liggen. (De ligplaatsen van deze woonschepen zijn niet opgenomen in het bestemmingsplan en dat zou wel moeten. De Belangengroep Noordennarkt is van oordeel dat hier een “woonschepenligplaats” zou moeten worden aangeduid.)

Hieronder kunt u de volledige brief of Zienswijze van mr. Els Unger bekijken:

Verder hieronder een manifest van één van de bewoners gericht aan de deelraad Amsterdam Centrum dat zeer precies de toon treft van ons gevoel over de plannen met de aanlegsteiger bij de Noordermarkt.

Hier kunt u de Zienswijze van mr. Els Unger downloaden, inclusief een aantal bijlagen:

Zienswijze

Bijlage onderzoek 3-6

Bijlage onderzoek 7

Hier kunt u het bezwaar van een andere bewoner downloaden:

Bezwaar Maart 2012


Reacties zijn gesloten.