Info & Opinie (Nieuw)

– Lees hieronder de opinie van prof.dr.Vincent van Rossem:

‘Stedenbouwkundige’ kletskoek

Lang geleden schreef Gerard Reve dat Amsterdam, waar hij was geboren en getogen, ‘een lugubere feesttent’ begon te worden. Die observatie mogen we inmiddels wel visionair noemen. Tegenwoordig wordt de stad door onze eigen overheid ‘in de markt gezet’ als een ‘bruisend centrum’. Daarbij schermt men voortdurend met het woord ‘cultuur’ maar alle bewoners van de binnenstad weten dat het in feite gaat om permanente en ernstige overlast.
Om het massatoerisme te bevorderen heeft het Stadsdeel Centrum nu bedacht dat bij de Noordermarkt gelegenheid moet komen voor het aanleggen van hoeraboten. Dat voornemen wordt slinks verpakt in een reeks van leugens. De tegenstanders van woonboten moeten blij zijn omdat er twee woonschepen zullen verdwijnen. De milieumensen worden bij de neus genomen omdat zo het vervoer over het water bevorderd kan worden. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Geen bewoner van de Lindengracht zal daar de boot nemen naar de Utrechtsestraat. Onze wijze politici vonden zelfs de Opstapper al te duur. En tot slot is er zogenaamd ook een belangrijk ‘stedenbouwkundig’ argument: de ruimtelijke relatie tussen de Noorderkerk en de Prinsengracht moet ‘hersteld’ worden. Maar die relatie heeft nooit bestaan. Men heeft het proefschrift van Jaap-Evert Abrahamse over de grachtengordel blijkbaar niet gelezen. De uitleg was een louter functioneel en zakelijk project. De architectuur van de kerk heeft geen enkele aantoonbare relatie met de gracht.
Vooral het woonbotenargument is perfide. Het afvoeren van twee woonschepen wordt opgedist als een heldendaad in de overigens toch al bedenkelijke strijd tegen Amsterdammers die op het water wonen. Het gaat om een signaal, een signaal dat welbeschouwd onacceptabel en principieel fout is. Bewoners van de Noordermarkt moeten wijken voor toeristen en provincialen in een bootje. Daarom zijn alle omwonenden boos. Zij zien veel liever goede buren die op het water wonen dan feestneuzen. De omgeving van de Noordermarkt is nu nog een prettige en rustige woonbuurt. Zelfs de horeca zit daar niet te wachten op de vermeende zegeningen van het toerisme.
Het Stadsdeel Centrum liegt en bedriegt. Bewoners van de binnenstad worden op een uiterst kwalijke manier tegen elkaar uitgespeeld. Het vermeende woonbotenprobleem is alleen een smoes om zelfs de uithoeken van de binnenstad goed bereikbaar te maken voor de feestende horde. De stad moet immers ‘bruisen’. Wie heeft die onzin toch bedacht? Zouden die mensen ooit boodschappen doen in de Tweede Goudsbloemdwarsstraat?

Prof. dr. V.T. van Rossem (1950) benoemd tot hoogleraar Monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De benoeming is een belangrijke stap in een verdere verbinding tussen wetenschap en de Amsterdamse praktijk op het gebied van erfgoed.

– NRC citeert in dit artikel architect Leo Onderwater:

‘Haal de bruggen op. Amsterdam gaat kapot aan toerisme’

Mensen die gewoon willen wonen en werken in Amsterdam worden naar de perifere gebieden gedirigeerd. Wie toch het centrum verkiest, wordt geconfronteerd met torenhoge onroerendgoedprijzen, opgedreven door de toeristensector. Het omslagpunt is nu bereikt.

– De besproken Tauw rapporten rammelen, aldus L. Reijnders, hoogleraar milieukunde.

De rapporten van Tauw zijn geen adequate basis voor de vaststelling van het Bestemmingsplan Water. Lees hieronder het commentaar op het kwaliteitsonderzoek van Tauw, geschreven door L. Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam.

– Lees hieronder het artikel “De relatief kleine Jordaan kan geen massatoerisme aan” (over de Jordaan, Hans Paalman, 2012):

TV & Radio
Index van Krantenartikelen

Reacties zijn gesloten.