Spannende vergadering

Het was een spannende vergadering, donderdagavond 26 september. De leden van de commissie EZP/water vergaderden over het rapport “Varen in Amsterdam”. Na 20 insprekers, velen uit de rondvaart-branche, plus Diana Wind (uitstootvrij), Annemieke Beekwilder (bewoners Noordermarkt) en Mieke van Kasbergen (Vrienden van de Noordermarkt). De commissieleden hadden veel kritiek op het rapport, stelden vragen aan de wethouder Carolien Gehrels, en formuleerden zelf meerdere alternatieve voorstellen. Dit betekent dat de race nog niet is gelopen: het rapport “Varen in Amsterdam” gaat het in de volgende ronde nog moeilijk krijgen. Die volgende ronde is woensdag, als de volledige Raad in vergadering bijeenkomt. Dan zullen door de politieke partijen apart of gezamenlijk verschillende moties worden ingediend waarin voorwaarden en wijzigingen worden voorgesteld.
De raadsvergadering wordt gehouden op 2 october, in de raadszaal op het Stadhuis, van 13.00 uur tot
19.30 uur. Er zijn 30 agendapunten, waarvan de nota “Varen in Amsterdam” nr. 19 is.

Geplaatst in Nieuws, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Burgemeester van der Laan, help een handje

Lees hier onze brief aan de Amsterdamse burgemeester van der Laan.

Het plan “Varen in Amsterdam” wordt een ramp voor de stad en moet terug naar de tekentafel.

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Bezwaren tegen de nota “Varen in Amsterdam”

in dit raadsadres worden de bezwaren tegen de nota “Varen in Amsterdam” door ons uitvoerig uiteengezet.

Een signaal van een serieus gevaar voor de hele stad.

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

Deelraad verzet zich tegen plannen Gemeente

In deze boze brief vindt u kunt u lezen dat Deelraad Centrum de plannen van de Gemeente afkeurt.

Wij zijn volkomen verrast door deze vergunning

Geplaatst in Overige media & opinie, Wildgroei op het water | Een reactie plaatsen

De steiger aan de Noordermarkt definitief afgeblazen

Wat hebben we bereikt? De steiger aan de Noordermarkt is definitief afgeblazen (1), en ook het Amstelveld is gered. (2) Daarnaast zijn we er – in samenwerking met een aantal behulpzame raadsleden- in geslaagd om ook de kans op toekomstige uitbreiding van het steigernet in de andere grachten flink in te perken. (34 en 5)

Via de volgende link kunt u alle stukken van de deelraadvergadering van 26 juni 2012 nalezen:
Lees verder

Geplaatst in Nieuws | Een reactie plaatsen

Onze job zit erop!

Stadsdeel Centrum wil Noordermarkt openbreken voor het toerisme .

Hallo beste mensen, eindelijk kunnen we de strijdbijl begraven. Afgelopen dinsdag (26 juni 2012) zijn vrijwel al onze wensen door de Stadsdeelraad ingewilligd. We kunnen veel Raadsleden bedanken, maar eentje springt er echt uit, en dat is Nelly Duijndam, fractievoorzitter van de SP, die ons vanaf het eerste begin heeft bijgestaan.

Wat hebben we bereikt? De steiger aan de Noordermarkt is definitief afgeblazen (1), en ook het Amstelveld is gered. (2) Daarnaast zijn we er – in samenwerking met een aantal behulpzame raadsleden- in geslaagd om ook de kans op toekomstige uitbreiding van het steigernet in de andere grachten flink in te perken. (34 en 5)

We zijn door het oog van de naald gekropen. Zonder hulp van de Vrienden van de Noordermarkt zouden we er nooit zijn gekomen. De bewoners konden nog door de Deelraad worden weggezet als “not in my backyard” types, mensen die hun stoepje willen schoonvegen. Maar dank zij de uitbundige steun van 6500 bewoners van overal elders in de stad werd het duidelijk dat er ook sprake was van een algemeen belang. Alleen daardoor kon de actie zo succesvol worden.

Hieronder vindt u alle stukken om nog eens na te lezen onder het genot van een glaasje. Wij zeggen proost en nemen afscheid van u. De waakzaamheid laten we even over aan anderen mensen. Mocht u zich geroepen voelen om zelfs iets te melden en/of te ondernemen, dan laten we daarvoor de Face-book site van de Vrienden nog een tijdje bestaan.

HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW STEUN,
GEFELICITEERD MET HET SUCCES,

Anne Marie Borsboom

Hier kunt u diverse stukken van de deelraadsvergadering lezen

 

Dank voor uw steun

Onze kosten zijn nog niet 100% gedekt, dus als u nog een klein bedrag wilt storten, dan is dat zeer welkom op rekening:
ING 709665 t.n.v Vereniging Notre Dame, inz. Actie Vrienden v/d Noordermarkt

 

Vertel anderen over Vrienden van de Noordermarkt  of like onze Facebook pagina: Vertel over ons via je FacebookZegt het voort!   Klik hieronder:

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

We hebben gewonnen!

We hebben gewonnen!

De steigerlocaties aan de Noordermarkt en het Amstelveld worden uit het ontwerpbestemmingsplan Water geschrapt, lieve mensen!

Op 31 mei waren de commissieleden bijeen in de Zuiderkerk om over het bestemmingsplan water te praten. Het komt maar zelden voor dat de fracties zo blij en eensgezind samen iets besluiten. De geplande steigers verdwijnen uit het bestemmingsplan. Ook het gedwongen verwijderen van woonboten is van de baan. Een groot succes dus voor de Vrienden van de Noordermarkt!
 

En nu iets anders

Op 26 juni komt de complete deelraad bijeen om deze amendementen in stemming te brengen. Gezien de grote eensgezindheid bij de partijen, verwachten wij geen nare dingen voor Noordermarkt en Amstelveld. Maar we blijven alert.

Door ons te focussen op de Noordermarkt en het Amstelveld, is de rest van het ontwerp-bestemmingsplan een beetje op de achtergrond geraakt. Jammer, want in het ontwerp-bestemingsplan krijgt het Dagelijks Bestuur van de Deelraad een vrijbrief om -buiten de Deelraad om- ongelimiteerd nieuwe steigerplekken aan te wijzen en/of te vergroten. Zie bijlage Zienswijze Noordermarkt.

Alle kades van alle grachten worden dus potentieel steigerlocaties. Er hoeft geen nieuw bestemmingsplan meer te komen. Het Dagelijks bestuur (lees: wethouder) hoeft alleen een bouwvergunning annex omgevingsvergunning aan te vragen. De deelraad met haar volksvertegenwoordigers staat in deze procedure buitenspel. En de burgers moeten van nu af aan alle bouwvergunningen in het stadsblad doorploegen om te kijken om ze niet toevallig net aan de beurt zijn voor een steiger voor de deur. Inspraak is er niet. Als je er überhaupt achterkomt, dan rest je slechts een eenzame en dure bezwaarprocedure. En mocht je toevallig ‘n  plezierbootje hebben liggen in de gracht, dan moet je niet raar opkijken als dat wordt verwijderd: voor een steiger moet minimaal 40 meter worden vrijgemaakt, met een uitloop naar 80meter.

Bij de meeste fracties begon nu net het besef door te dringen dat het tijd wordt om de macht van de rondvaartindustrie, met haar vervuilende boten en haar privatisering van de openbare ruimte, terug te dringen. (Zie bijlage persbericht.) Maar als het DB de door haar gewenste wijzigings- en aanwijzingsbevoegdheid verkrijgt, hebben de fracties niets meer in te brengen. De besluitvorming gaat buiten hun om. Dit is niet acceptabel. Wij roepen daarom de Deelraad op om deze vrijbrief voor het DB alsnog uit het Bestemmingsplan te schrappen.

U ziet, we blijven alert! We hopen ook in deze kwestie op uw aanhoudende steun: want dank zij “het grote getal” wordt er goed naar onze argumenten geluisterd. Maar wilt u toch liever uit ons bestand, klik dan onderaan de brief bij: geen update meer.

Even goede Vrienden!

Namens de Vrienden van de Noordermarkt, Anne Marie Borsboom
Ter info:Persbericht partijen GroenLinks,D66 en PvdA
en Artikel Streep door steiger Noordermarkt

 

Dank voor uw steun

Tot op heden is er 1825 euro genereus gestort HARTELIJKE DANK DAAR VOOR ! Toch is er nog een tekort om de gemaakte kosten aan website, telefoon en drukwerk te dekken.

Dus mensen die nog iets (1,- tot 5,- euro) kunnen missen graag. Onze rekening: ING 709665 t.n.v Vereniging Notre Dame, inz. Actie Vrienden v/d Noordermarkt

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

Afwijking zienswijze Noordermarkt

In dit artikel leest u de ruimte die het dagelijkse bestuur binnen het plan  krijgt om af te wijken van het plan.

 

Geplaatst in Inhoud | Een reactie plaatsen

31 mei: protest in de Zuiderkerk!

Lieve mensen,

Wat een overweldigende actie was dat, afgelopen dinsdag op de Noordermarkt. “Weiger de steiger, de steiger komt er NIET!” …… en dat met muziek, lawaai, Vuvuzela’s, pannendeksels en trommels. Zeker 500 vrienden van de Noordermarkt zongen de deelraadsleden toe. Woedend, hartstochtelijk en ontroerend tegelijk. De deelraadsleden, wethouders, ambtenaren en genodigden op de boot waren diep onder de indruk. Wijzelf trouwens ook.

Hebben we er wat mee bereikt? Het antwoord is : Ja. De SP, PvdA en VVD stonden vanaf het begin al  achter onze actie tegen de steiger, waarvoor hulde. Dankzij de manifestatie zijn nu ook Groen Links en D66 in beweging gekomen. Maar we zijn er nog niet gerust op. Wij vechten door!

Daarom roepen wij jullie op om donderdag aanstaande, 31 mei om half zeven bij de Zuiderkerk te verschijnen, waar de raadsleden samenkomen om over het bestemmingsplan te discussiëren. Er gaan 400 mensen in die Kerk. Daar moeten we dus met zoveel mogelijk mensen naartoe! We hebben ook spreektijd gekregen, en er zullen een paar leuke mensen namens ons het woord voeren.

ZORG DUS DAT U ER BIJ BENT
 JUIST NU
DONDERDAG 31 MEI OM HALF ZEVEN
 IN DE ZUIDERKERK

namens de Vrienden van de Noordermarkt, Anne Marie Borsboom

Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen

Op dinsdag 22 mei komen we in actie!

Beste Vrienden,

We zeiden het al in onze vorige nieuwsbrief: op 22 mei komen we in actie!

Op dinsdagavond 22 mei maken de Deelraadsleden een tochtje door de grachten om de toekomstige steigerlocaties te bezoeken. Tussen 19:30 en 20:00 uur varen ze langs de Noordermarkt. Daar willen wij hun boot opwachten met pers en publiek Prof. dr. Maaike Meijer houdt een mooie toespraak en er zal van alles te doen zijn. Ons doel is: aan de deelraadsleden laten zien dat ons verzet bestaat uit echte mensen, en niet alleen een handtekeningenlijst. Kom daarom die avond naar de Noordermarkt, en breng trommels mee! De kans bestaat dat de raadsleden NIET uit de boot stappen maar enkel langsvaren: dan kunnen ze ons misschien niet zo goed zien…. maar wel horen! Dus trommels, sirenes en toeters zullen een bijdrage moeten leveren aan onze zichtbaarheid! 
Geplaatst in Inhoud, Nieuws | Een reactie plaatsen