Planning (Nieuw)

Agenda:

Er zijn inmiddels twee belangrijke data bekend.

  1. 22 mei 2012 : rondvaart stadsdeelleden
  2. 31 mei 2012 : speciale commissie vergadering over het bestemmingsplan Water.

Wat zijn onze plannen?

  1. Op 22 mei maken de deelraadsleden een rondvaart door de grachten lang de toekomstige steigerlocaties. Dit zal eind van de middag/ begin van de avond plaatsvinden. Wij bereiden ons voor op een massale aktie ter plaatse van de Noordermarkt. De precieze vorm is nog niet bekend ( een stil protest is een van de opties), we zullen u via de site hierover op de hoogte houden.
  2. Op 31 mei komen de commissieleden van de Deelraad bijeen in de Zuiderkerk voor overleg. Hier worden de fractie-standpunten bepaald. Hier gebeurt het! En wij zullen erbij zijn, zowel op straat als de deelraadsleden arriveren, als in de zaal waar zij vergaderen. De precieze vorm van het protest is nog niet bekend, maar uw aanwezigheid wordt zeker op prijs gesteld!
  3. Tenslotte komt in juni (datum nog niet vastgesteld) de hele deelraad bij elkaar om over het bestemmingsplan Water en het amendement voor de Noordermarkt te stemmen. Het stemgedrag ligt dan al vast, maar het wordt vast een memorabele vergadering, waar wij met zoveel mogelijk mensen bij willen zijn. Informatie volgt per mail (als u zich als Vriend hebt opgegeven) of anders via de site.

————–

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

In juni 2011 begonnen 100 bewoners aan de Noordermarkt met hun protest tegen het concept- ontwerp bestemmingsplan Water en de steiger aan de Noordermarkt. Naar aanleiding van een krantenartikel in het Parool naam een aantal Amsterdammers het initiatief voor de akiegroep Vrienden van de Noordermarkt.

Sindsdien is er veel tot stand gekomen. Wat hebben wij tot nu toe bereikt? We hebben deze mooie en druk bezochte website, www.vriendenvandenoordermarkt.nl, een facebook-pagina, , en een Twitter-account: @VriendenNoorder.
De oogst in de media omvat inmiddels ca. 10 artikelen in het Parool, de Telegraaf en het NRC, 6 ingezonden brieven, TV-items bij AT5 en RTV Noord Holland en drie radio-interviews. We hebben flyers en posters verspreid met de slogan “geen tweede Rembandtplein”, waar nu honderden ramen mee beplakt zijn. En als hoogtepunt hebben we op 25 januari 2012 een petitie aangeboden aan het Stadsdeel Centrum, namens – toen nog – 4.600 Vrienden van de Noordermarkt.

Daarnaast bewandelen we ook de diplomatieke weg. We voeren gesprekken met deelraadsleden van alle politieke partijen, d.w.z. de coalitie, bestaande uit D66, Groen Links en PvdA, en de overige partijen: VVD, SP en Vera Alexandrova. Het zijn prettige, informatieve gesprekken geweest tot nu toe.

De deelraadsleden hebben een verleden met het waterplan: het plan is al 15 jaar oud en heeft onderweg verschillende veranderingen ondergaan. Een deel van de oude idealen is verloren gegaan.

  • Het openbaar vervoer over het water voor bewoners is afgevallen, het goederenvervoer gebeurt met een hypermoderne boot die geen steigers nodig heeft, en de pleziervaart mag van de toekomstige steigers geen gebruik maken.
  • Blijft over de rondvaart-rederijen. Zij zijn de enige rechtmatige gebruikers van de toekomstige steigers, zoals die op de Noordermarkt. Partijen die in het verleden zijn meegegaan met fases van het Waterplan, beginnen nu in te zien dat er van het oorspronkelijk idee weinig meer over is.

Waar het nu op aankomt is politieke moed om de grote op- en afstapplaats aan de Noordermarkt uit het plan te schrappen.

Reacties zijn gesloten.