Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De groep Vrienden van de Noordermarkt is opgericht om de bewoners en ondernemers rondom de Noordermarkt te steunen in hun strijd tegen de voorgenomen aanleg van een grote op- en afstapplaats voor toeristenboten in de Prinsengracht, bij de Noordermarkt. Het verzet van bewoners zou nog kunnen worden afgedaan als een gevecht van mensen die zich uit alle macht verzetten tegen elke vernieuwing in hun “achtertuin”. Er zou sprake kunnen zijn van eigenbelang, dat toch maar moet wijken voor een hoger doel. Dit is hier echter niet het geval, en om dat te benadrukken worden de bewoners inmiddels gesteund door een groep van 6.000 Amsterdammers, omdat hun plaatselijk belang in dit geval samenvalt met een groter belang, en dat is het behoud van van het unieke karakter van de Noordermarkt voor alle Amsterdamers.

Wat willen we, en waarom?

Wij willen voorkomen dat de komst van en grote op- en afstapplaats voor toeristenboten het bijzondere karakter van Noordermarkt aantast. De Noordermarkt is een dynamisch plein, met een gevoelige balans tussen ondernemers, bewoners, bezoekers en toeristen. Toeristen komen hier graag, en genieten van het authentieke karakter. Hier wonen en werken nog Amsterdammers, dat is mooi om te zien. De mix is op dit moment perfect, maar zal in de toekomst onder druk komen te staan wanneer er een ongecontroleerde stroom van toeristen direct op het plein wordt afgeleverd. Ook op het water in de Prinsengracht is het nu al en drukte van jewelste, de Prinsengracht is een druk bevaren doorgaansroute naar het IJ. Wanneer rondvaartboten daar gaan halteren, d.w.z. manouvreren om aan te leggen en weer te vertrekken, kunnen botsingen en stremmingen niet uitblijven. Daarmee ontstaat een onrustig en lawaaiig beeld, dat niet past bij een Unesco cultureel erfgoed.

Zijn we tegen toerisme?

Wij zijn niet tegen toerisme. Wij beseffen allemaal dat het toerisme voor Amsterdam en belangrijke bron van inkomsten is. Zelfs de belangrijkste bron van inkomsten. Maar juist om Amsterdam aantrekkelijk te houden voor toeristen moeten we ervoor zorgen dat er plekken overblijven waar toeristen iets kunnen ontdekken, waar ze tussen Amsterdammers kunnen zitten in de plaatselijke horeca, en waar ze op straat de weg kunnen vragen aan een bewoner, of stiekem een huis binnengluren waar nog echte mensen wonen. Er zijn straten in Amsterdam, zoals aan het begin van de Nieuwendijk, waar de Deelraad geld investeert om de gevolgen van de toerismestroom voor de winkelstand en de bewoners terug te draaien , zodat de balans weer terugkeert. Die balans is er nu nog op de Noordermarkt, en daar moeten we zuinig op zijn. Dat houdt Amsterdam ook in de toekomst nog interessant voor de toeristen.

Wat hebben we gedaan?

Klik op hier voor de geboekte resultaten & actieplanning 

Reacties zijn gesloten.